δίκασαι

δίκασαι
δικάζω
Bis Acc.
aor imperat mid 2nd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δικάσαι — δικά̱σᾱͅ , δικάζω Bis Acc. fut part act fem dat sg (doric) δικάζω Bis Acc. aor inf act δικάσαῑ , δικάζω Bis Acc. aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”